Necessites serveis per a particulars? Fes clic aquí

Política de privacitat

Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia), com a responsable del tractament de les vostres dades, en compliment de l’establert en el REGLAMENT UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informa:

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Dades, Finalitat, Legitimació, Conservació i Cessió de les dades:

Us informem que les dades personals obtingudes a través dels formularis de recollida de dades, tant a través del web https://atenzia.com com en paper, seran tractades per Atenzia amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud d’informació i, en cas que ens hàgiu donat consentiment marcant la casella corresponent, per enviar-vos comunicacions comercials dels serveis, recursos o productes que ofereix Atenzia als seus clients. Les vostres dades no se cediran a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per atendre la vostra sol·licitud i està basat en el consentiment que ens atorgueu en enviar-nos la sol·licitud d’informació i en marcar la casella Acceptar rebre comunicacions comercials. Atenzia conservarà les dades recollides a través d’aquest formulari, i les que ens proporcioneu posteriorment, mentre gestioni la vostra consulta o, en cas d’haver marcat la casella corresponent, fins que revoqueu el vostre consentiment o us oposeu a aquest tractament.

Les dades personals recollides a través dels formularis de registre per a jornades en línia s’utilitzaran per a la gestió d’aquestes jornades, així com per enviar-vos la confirmació del registre i les següents comunicacions d’interès sobre la jornada (enllaç per connectar-se, enquesta de satisfacció, vídeo un cop hàgiu finalitzat, etc.) i, en cas que ens hàgiu donat el vostre consentiment marcant la casella corresponent, per enviar-vos informació sobre altres jornades organitzades per Atenzia i comunicacions relacionades. Les vostres dades no se cediran a tercers. La base que legitima el tractament de les vostres dades és el vostre consentiment atorgat en enviar el formulari de registre i, en cas de marcar la casella corresponent, per enviar-vos informació sobre altres jornades i comunicacions relacionades. Atenzia conservarà les vostres dades fins al final de les jornades en línia o, si escau, fins que revoqueu el vostre consentiment o us oposeu a aquest tractament.

Les dades personals de persones de contacte d’empreses vinculades a Atenzia i les dades personals que pugueu facilitar-nos durant la vostra relació contractual, professional o comercial amb Atenzia, es tractaran amb la finalitat de mantenir aquestes relacions, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dels serveis, recursos o productes que ofereix Atenzia als seus clients. Podeu oposar-vos lliurement a rebre aquestes comunicacions, sense que això condicioni les nostres relacions contractuals, comercials i professionals. Per a la realització d’aquesta gestió, és possible que les vostres dades se cedeixin al Registre Mercantil, l’Administració Tributària, entitats bancàries, d’auditoria i assessoria, advocats i notaris. Aquest tractament de dades és necessari per al compliment d’obligacions legals, l’execució del contracte i/o el manteniment de la relació contractual, professional o comercial. Igualment, us informem que les vostres dades es conservaran mentre es mantinguin aquestes relacions i els terminis marcats per la legislació fiscal o durant els terminis establerts per atendre possibles reclamacions.

Si ens heu enviat el vostre currículum a les adreces postals o electròniques d’Atenzia o ens l’heu facilitat a través d’una oferta de feina publicada a LinkedIn o Infojobs, us informem que les vostres dades les tractarà Atenzia per a la gestió dels vostres processos de selecció de personal per a vacants de l’empresa. Les vostres dades no se cediran a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per atendre la vostra sol·licitud de feina i està basat en el consentiment que ens atorgueu en enviar-nos el currículum. Llevat que us oposeu al tractament de les vostres dades, aquestes es conservaran durant 1 any des que envieu el vostre currículum a Atenzia o, si escau, mentre es mantingui la relació laboral o mercantil i els terminis marcats per la legislació laboral i fiscal o durant els terminis establerts per atendre possibles reclamacions.

Transferències internacionals: No farem transferències internacionals.

Decisions automatitzades: No es prenen decisions automatitzades en relació amb les vostres dades.

Drets: Podeu exercir els drets que es detallen a continuació, dirigint-vos a Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia), situat a la Plaça Manuel Gómez Moreno, 2 – 7è, (28020 Madrid) o a [email protected], aportant documentació que acrediti la vostra identitat: