Necessites serveis per a particulars? Fes clic aquí

Una Atenció 360º

El Model Atenzia

El Model Atenzia és un model d’atenció en contínua adaptació i millora, capaç d’adequar-se a la circumstància concreta de tot col·lectiu i persona. Aquesta flexibilitat ens permet treballar la solució personalitzada per a cada cas. Sumem a tot això la nostra pròpia plataforma tecnològica, Atenzia Integra, que gestiona la informació i les dades de l’usuari per dissenyar cada intervenció específica, generant així un coneixement predictiu de cada cas.

Un model dinàmic i evolutiu adaptat a cada usuari

Alta

Creem un expedient personalitzat de cada usuari d’acord amb les necessitats definides i validades prèviament. Amb totes aquestes dades, duem a terme una anàlisi inicial de situació: identificació i localització de cada usuari i l’entorn sociofamiliar que l’acompanya, juntament amb les infraestructures, equipaments, dispositius dels quals disposa o que necessita. Es tracta d’un procés essencial per organitzar les bases de dades a les quals s’aplicarà un mètode d’analítica avançada (Big Data).

Valoració

Realitzem una valoració integral a cada persona mitjançant tests clínics centrats a conèixer la seva situació respecte de les diferents àrees del benestar.

  • • Àrea física: mobilitat, patologies, nutrició...
  • • Àrea social: entorn, xarxes de suport, situació familiar...
  • • Àrea mental: estrès, depressió, ansietat...

Aquests tests són eines de valoració estandarditzades i amb evidència científica que ens permeten identificar amb fiabilitat les àrees de millora, establir els objectius finals i fer un seguiment de l’evolució de cada persona.

Intervenció

Apoderem cada usuari emfatitzant el seu paper protagonista en la millora del seu benestar. Els nostres professionals acorden amb l’usuari les metes raonables a curt termini, realitzen la intervenció i monitoren la seva evolució.

El contacte habitual amb l’usuari ens permet obtenir indicadors del seu progrés i adaptar el Pla d’Intervenció als canvis que es produeixin en la seva situació física, social o mental.

Cada àrea de valoració disposa de diferents programes tècnics que tractaran en profunditat les casuístiques concretes objecte de millora identificades anteriorment en els tests clínics.

La clau de la intervenció: Els programes tècnics

Els programes responen a les necessitats específiques identificades a la fase inicial de diagnòstic de situació, i a aquelles altres que puguin sorgir durant el procés d’intervenció. La seva diversitat temàtica i la possibilitat d’aplicar simultàniament altres programes, en funció de les necessitats de cada usuari, ens permet una atenció molt precisa en cada cas. Les temàtiques s’organitzen a les 3 àrees que l’OMS estableix com a definitòries de la salut de les persones:

Atenzia área funcional

Àrea funcional

Programa de caigudes, Programa de deficiències sensorials, Programa de prevenció de la desnutrició, Programa de salut-mesurament de constants biomèdiques.

Atenzia área funcional

Àrea mental

Programa de malalties mentals, Programa de deteriorament cognitiu, Programa d’atenció a víctimes de violència o maltractaments, Programa de dol.

Atenzia área funcional

Àrea social

Programa d’envelliment actiu/participació comunitària (ASC específiques), Programa de soledat no desitjada (SND), Programa de cuidadors.

L’assignació d’un o diversos programes per a un mateix cas es realitza a partir d’una anàlisi i valoració individualitzada i multidimensional que identifica les necessitats específiques de cada persona. L’objectiu és assolir el màxim benestar possible amb el mínim esforç per a cada usuari, evitant així situacions de risc o frustració per a l’usuari mateix. Revisem, actualitzem i creem nous programes que implementen les realitats socials actuals per mantenir-nos sempre a l’avantguarda dels serveis sociosanitaris. Tant dels programes aplicats com del seguiment focalitzat, respon un equipo multidisciplinari format per experts en Teràpia ocupacional, Psicologia, Fisioteràpia, Medicina, Infermeria o Treball social, entre d’altres.

Plataforma Atenzia Integra: Programari de gestió propi

Atenzia Integra és una plataforma intel·ligent de gestió de processos assistencials que digitalitza tots els processos vinculats a cada Pla d’actuació i els seus serveis específics. Connecta tots els dispositius i interacciona amb qualsevol tecnologia de telecomunicació. Aquest registre bidireccional de totes les interaccions, la recopilació contínua de dades i l’aplicació d’eines analítiques permet definir, prevenir i anticipar amb precisió el tipus d’atenció que requereix cada persona.

La plataforma està en procés d’evolució constant, permetent la fàcil incorporació de noves funcionalitats donant resposta tant a les necessitats del nostre equip de professionals, com a les específiques de les entitats per a les quals treballem.

Nuestra huella positiva

Descubre cómo generamos valor para nuestros clientes en proyectos de teleasistencia, telesalud, nuevos seniors y violencia de género.

CASOS DE ÉXITO
Companyia farmacèutica
Companyia farmacèutica

Implantació d'un programa per a l'adherència terapèutica de persones amb diagnòstic d’ECNT i les seves famílies. Mitjançant la intervenció en remot aconseguim que el +90% mantingui o millori la seva classificació de risc psicosocial.

Ajuntament de Madrid
Ajuntament de Madrid

La teleassistència ha evolucionat, des de la mera atenció immediata amb caràcter reactiu fins a convertir-se en un model d'atenció predictiu, preventiu i integral.

Quins reptes nous tens al davant?

Només has de deixar-nos les teves dades i un dels nostres experts es posarà en contacte per veure com podem ajudar-te.

He llegit i accepto la política de privadesa
Acepto recibir comunicaciones comerciales sobre servicios, productos y recursos de Atenzia