Partikularrentzako zerbitzuak behar dituzu? Egin ezazu klik hemen

Pribatutasun-politika

Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia) enpresak, zure datuen prozesamenduaren arduradun gisa, Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan (EB) eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoari jarraituz, jakinarazten dizu:

PROZESAMENDUAREN ARDURADUNAREN DATUAK

Datuak, helburua, legitimazioa, eta datuen kontserbazioa eta lagapena:

Jakinarazten dizugu datuak biltzeko inprimakien bidez lortutako datu pertsonalak, bai webgunearen bidez (https://atenzia.com), bai paperean, Atenzia enpresak prozesatuko dituela zure informazio-eskaerari erantzuteko eta, baimena eman badiguzu dagokion laukia markatuz, Atenzia enpresak bezeroei eskaintzen dizkien zerbitzu, baliabide edo produktuen merkataritza-jakinarazpenak bidaltzeko. Zure datuak ez zaizkie bitartekoei lagako. Datuen prozesamendua beharrezkoa da zure eskaerari erantzuteko, eta zure informazio-eskaera bidaltzean eta Merkataritza-jakinarazpenak jasotzea onartu laukia markatzean ematen diguzun baimenean oinarritzen da. Inprimaki honen bidez bildutako datuak eta geroago emango dizkiguzunak Atenzia enpresak gordeko ditu kontsulta kudeatzen duen bitartean edo, dagokion laukia markatu baduzu, zure baimena ezeztatzen duzun edo prozesamenduaren aurka egiten duzun arte.

Online jardunaldietarako erregistro-inprimakien bidez jasotako datu pertsonalak jardunaldi horiek kudeatzeko erabiliko dira, baita erregistroaren berrespena eta jardunaldiari buruzko hurrengo jakinarazpen interesgarriak bidaltzeko ere (konektatzeko esteka, gogobetetasun-inkesta, bideoa amaitu ondoren, eta abar) eta, baimena eman badiguzu dagokion laukia markatuz, Atenzia enpresak antolatutako beste jardunaldi batzuei buruzko informazioa eta horiekin lotutako jakinarazpenak bidaltzeko. Zure datuak ez zaizkie bitartekoei lagako. Zure datuak prozesatzea legitimatzen duen oinarria erregistro-inprimakia bidaltzean emandako baimena da eta, dagokion laukia markatu baduzu, beste jardunaldi batzuei buruzko informazioa eta horiekin lotutako jakinarazpenak bidaltzean. Atenzia enpresak zure datuak gordeko ditu online jardunaldia bukatu arte edo, hala badagokio, zuk baimena ezeztatzen duzun arte edo prozesatzearen aurka egiten duzun arte.

Atenzia-rekin lotuta dauden enpresetako harremanetarako pertsonen datu pertsonalak eta Atenzia-rekin kontratuzko, lanbideko edo merkataritzako harremanean zehar eman diezazkiguzun datu pertsonalak horrek prozesatuko ditu harreman horiek mantentzeko, baita Atenzia enpresak bere bezeroei eskaintzen dizkien zerbitzu, baliabide edo produktuen merkataritza-jakinarazpenak bidaltzeko ere. Jakinarazpen horiek jasotzearen aurka egin dezakezu, eta horrek ez ditu baldintzatuko gure kontratuzko, merkataritzako eta lanbideko harremanak. Kudeaketa hori egiteko, baliteke zure datuak Merkataritza Erregistroari, Zerga Administrazioari, banku-, ikuskaritza- eta aholkularitza-erakundeei, abokatuei eta notarioei lagatzea. Datuen prozesamendua beharrezkoa da legezko betebeharrak betetzeko, kontratua gauzatzeko eta/edo kontratuzko, lanbideko edo merkataritzako harremana mantentzeko. Era berean, jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla harremanak eta zerga-legeriak ezarritako epeak mantentzen diren bitartean, edo egon daitezkeen erreklamazioei erantzuteko ezarritako epeetan.

Curriculuma Atenzia enpresako posta helbideetara edo helbide elektronikoetara bidali badiguzu edo Linkedin edo Infojobs webguneetan argitaratutako lan-eskaintza baten bidez eman badiguzu, jakinarazten dizugu zure datuak Atenzia enpresak prozesatuko dituela hutsik dauden lanpostuetarako langileak hautatzeko prozesuak kudeatzeko. Zure datuak ez zaizkie bitartekoei lagako. Datuen prozesamendua beharrezkoa da zure lan-eskaerari erantzuteko, eta zure curriculuma bidaltzean ematen diguzun baimenean oinarritzen da. Zure datuen prozesamenduaren aurka egiten ez baduzu, urtebetez gordeko dira horiek zuk curriculuma Atenzia-ra bidaltzen duzunetik edo, hala badagokio, lanbideko edo merkataritzako harremana eta lan- eta zerga-legediak ezarritako epeak mantentzen diren bitartean, edo egon daitezkeen erreklamazioei erantzuteko ezarritako epeetan.

Nazioarteko bidaltzeak: Ez ditugu datuak nazioartean bidaliko.

Erabaki automatizatuak: Ez dago zure datuei lotutako erabaki automatizaturik.

Eskubideak: Jarraian zehazten diren eskubideak erabil ditzakezu, Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia) enpresara zuzenduta, Plaza Manuel Gómez Moreno, 2 – 7º, 28020 Madrid helbidean edo [email protected]: