Necessites serveis per a particulars? Fes clic aquí

Avís legal

Servicios de Teleasistencia, S.A. (Atenzia), societat espanyola responsable del lloc www.atenzia.com, d’ara en avant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar de les seues condicions d’ús a tots els usuaris del lloc web.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a observar i complir de manera rigorosa les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

Atenzia es reserva el dret de modificar qualsevol classe d’informació que puga aparéixer en el lloc web, sense que existisca l’obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en aquest lloc web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos, a títol enunciatiu, però sense limitació, la seua programació, edició, compilació i a la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la seua finalitat, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització prèvia per escrit de part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació s’haja manipulat o l’haja introduïda un tercer extern.

4. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Ja que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que puga contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però sense limitació, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta publicar a tercers continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En caso que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que puga ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que ho notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es duen a terme, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.