Precisas servizos para particulares? Fai clic aquí

Atenzia, o valor das persoas

Coñecemento, experiencia e calidade humana

Como empresa dedicada á atención ás persoas, xeramos unha cultura empresarial baseada no compromiso, a responsabilidade, o respecto e o esforzo. Somos un equipo multidisciplinar de profesionais motivados pola dedicación ás persoas. Traballamos para usuarios en diferentes situacións de vulnerabilidade, para as súas novas necesidades e situacións nos tempos que vivimos como sociedade. Máis de 900 expertos en benestar sociosanitario que compartimos un mesmo horizonte: desenvolver e facer realidade un sistema de servizos de atención vangardista, sostible, inclusivo e universal. O noso equipo está integrado por psicólogos, traballadores sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiras ou médicos entre outros.

Captación e xestión do talento

Incorporar talento a Atenzia supón unha oportunidade para identificar e captar perfís profesionais cuxos valores e principios sexan coherentes e reforcen a nosa cultura. Trátase de integrar capacidades e habilidades novas que melloren o benestar dos nosos usuarios e o valor dos nosos servizos.

Aplicamos procesos de selección baseados en competencias persoais e profesionais para manter aliñados os valores da organización e os dos nosos profesionais. O obxectivo é captar e xestionar o talento máis adecuado para o cumprimento da nosa misión.

Atenzia Nuestro Equipo

Aprendizaxe constante

Prestar un servizo para persoas esixe unha dinámica de formación continua. Un proceso de adaptación e anticipación aos cambios que se producen na nosa sociedade para satisfacer as necesidades dos nosos usuarios e clientes. Esta é a razón pola que a formación é unha constante dende os nosos inicios.

Deseñamos unha formación personalizada para cada profesional mediante enquisas para coñecer de primeira mano as súas necesidades formativas, considerando a súa avaliación de desempeño anual para trazar o seu itinerario de aprendizaxe constante. Estes tres factores combinados co desenvolvemento persoal e profesional son unha garantía de éxito.

Atenzia Nuestro Equipo

Coñecemento compartido

Estar á vangarda das solucións internas e externas lévanos a compartir, a colaborar, a ser áxiles e dinámicos no noso estilo de resolver retos. A diversidade de visións enriquece o noso enfoque e foméntase dende todos os ámbitos: forma parte da nosa vocación de liderado. O traballo en equipo favorece a cultura de grupo e a construción de solucións óptimas a retos complexos.

Este traballo en equipo é posible grazas aos sistemas de coñecementos e procesos transversais compartidos. Alí onde alcanzamos a excelencia priorízase compartir eses coñecementos co resto da organización.

Atenzia Nuestro Equipo

Vocación e compromiso

Resulta vital que os nosos colaboradores compartan o noso obxectivo fundamental: estar comprometidos coas necesidades das persoas. A vocación, a entrega, o sentido de atención ao usuario e ás súas necesidades son valores claves que comparten todos os profesionais Atenzia.

En Atenzia móvenos a paixón pola vida

Se che move a idea de traballar para que calquera persoa poida vivir como queira sen que a súa idade ou situación sexan unha limitación, estaremos encantados de coñecerte.

Busca entre as nosas vacantes que perfís se adecúan ao teu potencial, escríbenos e porémonos en contacto contigo.

Enviar C.V