Precisas servizos para particulares? Fai clic aquí

Máis aló do social

As persoas e o noso planeta

Dedicada á atención das persoas, Atenzia foi creando unha cultura corporativa firme nos valores de compromiso, responsabilidade, respecto e esforzo co benestar e a saúde tanto dos nosos usuarios como do planeta no que vivimos. Estes valores son de obrigado cumprimento tanto para o noso equipo de profesionais como para o noso ecosistema de provedores.

Atenzia Agenda 2030

Axenda 2030

As políticas económicas e sociais da Axenda 2030 ratificadas por todos os países da ONU, entre eles España, tamén deben estar presentes nas empresas e organizacións para alcanzar os obxectivos de sostibilidade dos recursos do noso planeta.

Atenzia, dada a súa relación coas persoas vulnerables e consciente da súa responsabilidade fronte á sociedade, fai seus estes obxectivos. Para iso incorpora dentro da súa Política de Responsabilidade Social Corporativa unha reflexión estratéxica continua sobre como contribuír á consecución destas metas dende as nosas áreas de actividade. Reflexión estratéxica que se materializa en accións corporativas, medioambientais, sociais e laborais que dan corpo ao noso compromiso ético coa sociedade.

Atenzia Pacto Mundial

Pacto Mundial das Nacións Unidas

O Pacto Mundial é unha iniciativa internacional proposta por Nacións Unidas cuxo obxectivo é conseguir o compromiso voluntario das entidades en responsabilidade social. Baseados na Declaración Mundial dos Dereitos Humanos, os 10 principios laborables, medioambientais e de loita contra a corrupción logran de cada empresa un socio forte a longo prazo para a Organización.

Atenzia pertence dende 2014 á Rede Española do Pacto Mundial das Nacións Unidas e dende 2016 como socio, aceptando o compromiso dos 10 principios do Pacto.

Saber máis

Sostibilidade e conciencia de impacto ambiental

Atenzia

Mobilidade sostible

Conscientes do impacto que as emisións de CO2 teñen na saúde das persoas e no planeta, realizamos a transición cara a unha frota máis sostible e que garanta o menor impacto nas emisións. Actualmente a frota dos nosos vehículos é híbrida nun 70% e eléctrica nun 30%.

Atenzia

Reutilizar e reciclar

Inspirados na economía circular e sempre que é posible, utilizamos dispositivos fabricados con materiais respectuosos co medio ambiente e con fontes de alimentación de baixo consumo. Aplicamos políticas activas de mantemento preventivo para alongar a súa vida útil e no momento de baixa reducimos a xeración de residuos electrónicos mediante a reutilización e/ou reciclaxe de compoñentes e dispositivos.

Atenzia

100% Enerxía verde

Co incremento da nosa actividade potenciamos aínda máis o aforro enerxético. A concienciación e as medidas de aforro conseguiron reducir o noso consumo de enerxía nun 1,3%. O 100% da enerxía eléctrica consumida dende 2020 procede de fontes renovables e permitiunos reducir un 15% as nosas emisións de CO2.

Accesibilidad Universal - Hombre pelirrojo con barba en silla de ruedas sonriendo

Accesibilidade Universal

Aplicamos o deseño universal como paradigma para atender aos diversos perfís, preferencias e necesidades dos nosos usuarios. Teleservizos que poidan utilizar todas as persoas e con especial atención aos grupos con diversidade funcional.

A tecnoloxía e os medios materiais deben estar ao servizo das persoas con independencia da súa situación. Deseñar servizos atendendo ás circunstancias de cada usuario consegue beneficiar e igualar para todos a accesibilidade, a comodidade e o benestar.

Integración a través do emprego

Traballar é un factor fundamental para a vida plena e activa das persoas: facilita o recoñecemento social, fomenta a vida independente e contribúe á saúde mental, física e social. Atenzia colabora con diferentes iniciativas e acordos de entidades públicas e privadas para promover e facilitar o acceso laboral a colectivos vulnerables como mulleres vítimas de violencia de xénero, maiores de 45 anos ou a incorporación de mozos en formación ao sector laboral.

Talento +45