Precisas servizos para particulares? Fai clic aquí

Servizo evolucionado a un modelo preventivo, preditivo e integral de atención ás persoas.

Cidade de Madrid

Evolución do servizo de teleasistencia a través da innovación social e tecnolóxica para anticipar e responder ás novas necesidades das persoas

95%
9,7
+3,5
de alertas atendidas en menos de 20 segundos
nota media de servizo
millóns de chamadas ao ano

Situación

O servizo de teleasistencia inicial evolucionou cara a unha teleasistencia avanzada que no noso caso se define como un modelo preditivo, preventivo e integral que se adapta a cada usuario co obxectivo de:

  • Aumentar a autonomía, independencia e permanencia no domicilio.
  • Tecer redes sociais.
  • Detectar e paliar novas necesidades.

Acción

Para lograr unha aproximación integral e acorde realmente ás necesidades das persoas usuarias, a proposta de valor engadido de Atenzia baséase en:

O reto demográfico e os novos seniors plantexan un reto fronte ao concepto tradicional da vida a partir dos 65 anos. Os maiores demandan protagonismo como suxeitos activos que aportan valor á sociedade e desfruten de vidas plenas.

Equipo multidisciplinar

A inclusión de novos perfís que se diferencian dos habituais ata a data, profesionais de áreas como a Psicoloxía, a Nutrición ou a Fisioterapia, permítennos desenvolver un plan 360º.

Modelo de atención centrado na persoa

Un modelo de atención propio para abordar as dificultades e impulsar as potencialidades de cada persoa para crear solucións totalmente personalizadas.

Innovación

Investigamos de forma continua e colaboramos con Fundacións, Institucións Académicas e Médicas de referencia para implementar modelos innovadores que melloren o benestar das persoas.

Resultados e conclusións

Este novo plantexamento permitiunos desenvolver un servizo diferente ao que viña sendo habitual. Así, a teleasistencia pasa de limitarse á atención inmediata co carácter reactivo a, ademais desta asistencia ante emerxencias, destacar pola súa proactividade.

Tamén foi evolucionando o servizo nestes 13 anos no número de usuarios. Así, en 2008 prestábase servizo a 28.814 persoas polas 33.738 ao peche de 2021, sendo o servizo mellor valorado de atención a domicilio na rexión, cunha nota media dos usuarios dun 9,7 e os agradecementos por parte de persoas usuarias e familiares triplicáronse dende o inicio.

Tamén podemos considerar frutífera a implantación deste servizo pola xeración de novos programas específicos que evidencian unha clara capacidade transformadora e de adaptación como, por exemplo, os dirixidos a persoas coidadoras ou en situación de soidade non desexada.