Precisas servizos para particulares? Fai clic aquí

Innovación Sociosanitaria e Tecnolóxica

Compañía farmacéutica

Aliados estratéxicos na xestión da adherencia terapéutica en ECNT - RCV

+45.000
+67%
+90%
pacientes atendidos
dos pacientes identificados con factores de risco clínicos e psicosociais
mantén ou mellora a súa clasificación de risco psicosocial

Situación

A adherencia terapéutica segue sendo un asunto pendente. Segundo datos da Organización Mundial da Saúde (OMS), as cifras en países desenvolvidos roldan o 50%, reducíndose drasticamente en aquelas rexións en vías de desenvolvemento. A escasa adherencia terapéutica ten importantes consecuencias tanto a nivel sociosanitario como económico:

  • Mal control das patoloxías, incremento das complicacións e peor da saúde.
  • Diminución na calidade e esperanza de vida dos pacientes.
  • Aumento nos custos derivados de consultas, hospitalizacións e innecesarios cambios na medicación.

Acción

Plantexamos o proxecto cun dobre obxectivo: crear un programa que aportase valor engadido ao servizo do noso cliente e xerar un impacto beneficioso na saúde dos pacientes e as súas familias.

O deseño do servizo foi realizado por un equipo multidisciplinar con experiencia na intervención clínica e psicosocial en colaboración co noso cliente. Ademais da intervención, deseñouse a solución tecnolóxica a medida que posteriormente se desenvolveu e implementou para o programa. O resultado é unha abordaxe integral con execución en 4 fases:

Medición da adherencia terapéutica:

Os pacientes que aceptaron o servizo son valorados en factores clínicos e psicosociais acorde á súa patoloxía mediante probas validados relacionados aos (DSS) determinantes sociais para a saúde, (AT) adherencia medicamentosa na práctica clínica habitual e (CVRS) calidade de vida relacionada á saúde logrando establecer un nivel de risco para cada paciente.

Personalización:

En función do nivel de risco o cal se socializa con cada paciente o coidador quen á súa vez escolle o plan de educación para a saúde co que será acompañado orientado á adherencia ao tratamento, autocoidado, estilos de vida saudables, saúde mental e familiar, que consta dun número de intervencións nun período de tempo levadas a cabo por parte dun equipo multidisciplinar.

Intervención:

Ponse en marcha o plan de intervención acordado co paciente ou coidador incluíndo nel o seguimento, acompañamento e detección de alertas temperás que permitan identificar riscos e a correcta coordinación coa entidade sanitaria mediante a xeración de “Real World Data”.

Resultados:

Analízanse os indicadores sociosanitarios específicos de cada patoloxía e se realizan de novo as probas para a medición da adherencia terapéutica para xerar unha avaliación holística do paciente e poder determinar o resultado do programa que se entrega aos clientes mediante ferramentas de intelixencia de negocio “Business intelligence” dende a evidencia real “Real Word Evidence”.

Resultados e conclusións

Nos 24 primeiros meses do programa aténdese a + 45.000 persoas y realízanse un total de + de 300 mil intervencións cunha contribución á xeración de resultados positivos para os pacientes, as familias e as institucións de saúde.

Hemoglobina glicosilada - Pob. Con diagnóstico de diabetes Mellitus: O 11% dos pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus que non cumpría coa meta clínica de hemoglobina glicosilada de 7% pasou a estado de cumpridor. Así mesmo, o 32% dos pacientes que non cumprían coa meta clínica con rangos entre 7.1 e 15% logran diminuír de maneira significativa as cifras de hemoglobina glicosilada.

PAM (Presión arterial media) Pob. Con diagnóstico mixto diabetes mellitus e hipertensión arterial: Unha porcentaxe do 15% dos pacientes con diagnóstico concomitante de diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial Esencial presentaron cambios positivos nas cifras de PAM que os levaron a cumprir metas clínicas, doutro lado o 21% dos pacientes presentan cambios positivos nas cifras de PAM.

En xeral, o 91% da poboación que remata o programa mantense ou mellora na súa clasificación do risco psicosocial dentro deles o 30% presentan un cambio positivo do seu CRPS inicial. O 9% mostra unha tendencia ou cambio de risco negativo.

Xestión do risco mediante alertas temperás: No 80% da Pob. que remata o programa con resultados de mantemento e mellora identifícanse, mitigan e prevén factores de riscos clínicos e psicosociais mediante as alertas temperás.

A poboación con tendencia ao mantemento e á mellora presenta un número maior de alertas por educación en saúde en temas relacionados ao coñecemento da patoloxía de base, así mesmo como signos e síntomas de alarma.

Lógrase identificar que os pacientes con tendencia negativa contan con menos rexistros de alertas temperás en especial as relacionadas á adherencia ao tratamento e asistencia aos seus controis, comparados cos pacientes que se mantiveron igual e os que melloraron.

O carácter innovador do programa reportou claros beneficios na saúde dos pacientes, a promoción de hábitos saudables e a redución de costes derivados. O éxito do plantexamento e o seu funcionamento reportan unha alta escalabilidade e a posibilidade de réplica noutro tipo de programas referidos non só a patoloxías cerebro-cardiovasculares senón tamén mentais, enfermidades orfas, non crónicas ou para a monitorización e seguimento postoperatorios.