Necessites serveis per a particulars? Fes clic aquí

Innovació Sociosanitària i Tecnològica

Companyia farmacèutica

Aliats estratègics en la gestió de l'adherència terapèutica en ECNT - RCV

+45.000
+67%
+90%
pacients atesos
dels pacients identificats amb factors de risc clínics i psicosocials
manté o millora la seua classificació de risc psicosocial

Situació

L'adherència terapèutica continua sent un assumpte pendent. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les xifres en països desenvolupats ronden el 50%, reduint-se dràsticament en aquelles regions en vies de desenvolupament. L'escassa adherència terapèutica té importants conseqüències tant a nivell sociosanitari com econòmic:

  • Mal control de les patologies, increment de les complicacions i pitjor de la salut.
  • Disminució en la qualitat i esperança de vida dels pacients.
  • Augment en els costos derivats de consultes, hospitalitzacions i innecessaris canvis en la medicació.

Acció

Plantegem el projecte amb un doble objectiu: crear un programa que aportara valor afegit al servei del nostre client i generar un impacte beneficiós en la salut dels pacients i les seues famílies.

El disseny del servei ha sigut realitzat per un equip multidisciplinari amb experiència en la intervenció clínica i psicosocial en col·laboració amb el nostre client. A més de la intervenció, es va dissenyar la solució tecnològica a mesura que posteriorment es va desenvolupar i implemente per al programa. El resultat és un abordatge integral amb execució en 4 fases:

Mesurament de l'adherència terapèutica:

Els pacients que van acceptar el servei són valorats en factors clínics i psicosocials concorde a la seua patologia mitjançant proves validats relacionats als (DSS) determinants socials per a la salut, (AT) adherència medicamentosa en la pràctica clínica habitual i (CVRS) qualitat de vida relacionada a la salut aconseguint establir un nivell de risc per a cada pacient.

Personalització:

En funció del nivell de risc el qual se socialitza amb cada pacient o cuidador qui al seu torn tria el pla d'educació per a la salut amb el qual serà acompanyat orientat a l'adherència al tractament, Autocura, estils de vida saludables, Salut mental i familiar, que consta d'un número d'intervencions en un període de temps dutes a terme per part d'un equip multidisciplinari.

Intervenció:

Es posa en marxa el pla d'intervenció acordat amb el pacient o cuidador incloent en ell, el seguiment, acompanyament i detecció d'alertes primerenques que permeten identificar riscos i la correcta coordinació amb l'entitat sanitària mitjançant la generació de “Real World Data”.

Resultats:

S'analitzen els indicadors sociosanitaris específics de cada patologia i es realitzen de nou les proves per al mesurament de l'adherència terapèutica per a generar una avaluació holística del pacient i poder determinar el resultat del programa que s'entrega als clients mitjançant eines d'intel·ligència de negoci “Business intelligence” des de l'evidència real “Real Word Evidence”.

Resultats i conclusions

En els 24 primers mesos del programa, s'atén + 45.000 persones, i es realitzen un total de + de 300 mil intervencions amb una contribució a la generació de resultats positius per als pacients, les famílies i les institucions de salut.

Hemoglobina glicosilada - Pobl. Amb diagnòstic de diabetis Mellitus: L'11% dels pacients amb diagnòstic de Diabetis mellitus que no complia amb la meta clínica d'hemoglobina glicosilada de 7% passe a estat de complidor. Així mateix, El 32% dels pacients que no complien amb la meta clínica amb rangs entre 7.1 a 15% aconsegueixen disminuir de manera significativa les xifres d'hemoglobina glicosilada.

PAM (Pressió arterial mitjana). Amb Diagnòstic mixt diabetis mellitus i hipertensió arterial: Un percentatge del 15% dels pacients amb diagnòstic concomitant de diabetis Mellitus i Hipertensió Arterial Essencial van presentar canvis positius en les xifres de PAM que els van portar a complir metes clíniques, d'un altre costat el 21% dels pacients presenten canvis positius en les xifres de PAM.

En general, el 91% de la població que acaba el programa es manté o millora en la seua classificació del risc psicosocial dins d'ells el 30% presenten un canvi positiu del seu *CRPS inicial. El 9% mostra una tendència o canvi de risc negatiu.

Gestió del risc mitjançant alertes primerenques: En el 80% de la *Pobl. que acaba el programa amb resultats de manteniment i millora s'identifiquen, mitiguen i prevenen factors de risc clínics i psicosocials mitjançant les alertes primerenques.

La població amb tendència al manteniment i la millora presenta un número major d'alertes per educació en salut en temes relacionats al coneixement de la patologia de base, així mateix com a signes i símptomes d'alarma.

S'aconsegueix identificar que els pacients amb tendència negativa compten amb menys registres d'alertes primerenques especialment les relacionades a l'adherència al tractament i assistència als seus controls, comparats amb els pacients que es van mantindre igual i els que van millorar.

El caràcter innovador del programa ha reportat clars beneficis en la salut dels pacients, la promoció d'hàbits saludables i la reducció de costos derivats. L'èxit del plantejament i el seu funcionament reporten una alta escalabilitat i la possibilitat de rèplica en una altra mena de programes referits no sols a patologies cervell- cardiovasculars sinó també mentals, malalties òrfenes, no cròniques o per al monitoratge i seguiment postoperatoris.